Razpis za mikrokredite 2019

Razpis za mikrokredite 2019

ZAČASNO ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA ZA MIKROKREDITE – P7 2019 Javni sklad je 28.12.2018 objavil javni razpis v višini 12 mio eur, s katerim je mikro in malim podjetjem ponudil pridobitev mikrokredita v višini 25.000 eur (za eno vlogo) Rok za prvo oddajo vlog je bil...
EKP posojila za RRI

EKP posojila za RRI

NAZIV PRODUKTA: Finančni instrument »EKP posojila za RRI (2014-2020) SHEMA POMOČI DE MINIMIS Program temelji na shemi pomoči de minimis, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.00 EUR oz. 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze...
Krediti za lesna podjetja

Krediti za lesna podjetja

V uradnem listu je Regionalni razvojni sklad objavil javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na...