V uradnem listu je Regionalni razvojni sklad objavil javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev. Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja. Možno je dobiti 75% kredita od vrednosti investicije.

Ker gre za sofinanciranje obratnih sredstev je lahko tako vrednosti tudi do 100%. Obrestna mera se giblje od 0,5 do 1,5%. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019. Stroški dela in nakup strojev ne sem presegati 50% upravičenih stroškov, kar pomeni, da morajo biti stroški nakupa hlodovine najmanj 50%. Le-ti pa ne smejo presegati 50% letnega prometa. Lahko se dobi posojilo v višini od 5.000 € do 500.000 €. Odplačilna doba posojila je 60 mesecev. Zaprosi se lahko za največ 24 mesečni moratorij. Zavarovanje pa je zelo strogo. Če pravilno berem njihovo tabelo moraš ponuditi enkrat višje zavarovanje, kot je višina kredita in vpis hipoteke na 1. mesto. So možne še druge obliki zavarovanja, ki pa so še strožje. Razpisni rok je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev.

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon: 040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon:  040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode