EKP posojila za RRI

EKP posojila za RRI

NAZIV PRODUKTA: Finančni instrument »EKP posojila za RRI (2014-2020) SHEMA POMOČI DE MINIMIS Program temelji na shemi pomoči de minimis, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.00 EUR oz. 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze...
Krediti za lesna podjetja

Krediti za lesna podjetja

V uradnem listu je Regionalni razvojni sklad objavil javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na...