Odprt je javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Razpis za individualne sejemske nastope je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, ki zaposlujejo vsaj 1 osebo na zadnji dan meseca pred oddajo vloge na razpis.. Sejma se mora pojetje udeležiti kot samostojni razstavljalec, nepovratna sredstva pa lahko prejme za 1 vlogo na posamezni prijavni rok – vendar skupno lahko podjetje sofinanciranje prejme 11 x (Vzhodna Slovenija) in 4 x (Zahodna Slovenija).

Namen razpisa je spodbujati konkurenčnost slovenskih podjetij in dvigniti stopnjo internacionalizacije.
Podjetja torej lahko v okviru razpisa črpajo nepovratna sredstva za sejemske nastope v tujini – vendar je pogoj, da je mednarodni sejem, ki se ga želite udeležit, zabeležen v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev.

Upravičeni stroški, za katere lahko črpate nepovratna sredstva, so stroški “na enoto” – po tem razpisu so o stroški kvadratnih metrov (m2) najetega razstavnega prostora.

Formula za izračun stroška je sledeča: v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

Pri čemer velja:
– m2 = velikost najetega razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2) zaokroženo na štiri (4) decimalna mesta
– Y = 0,75 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija) oz. 0,70 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 5 m2, maksimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 120 m2.

Zap. št. roka Datum, do katerega je potrebno oddati vlogo Obdobje, v katerem se lahko odda vlogo Rok velja za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do vključno
1. rok 7.1.2019 do 7.1.2019 4.9.2019
2. rok 15.5.2019 od 17.4.2019 do 15.5.2019
3. rok 5.9.2019 od 8.8.2019 do 5.9.2019 3.9.2020
4. rok 6.1.2020 od 9.12.2019 do 6.1.2020
5. rok 15.5.2020 od 17.4.2020 do 15.5.2020
6. rok 4.9.2020 od 7.8.2020 do 4.9.2020 2.9.2021
7. rok 5.1.2021 od 8.12.2020 do 5.1.2021
8. rok 14.5.2021 od 16.4.2021 do 14.5.2021
9. rok 3.9.2021 od 6.8.2021 do 3.9.2021 30.9.2022
10. rok 5.1.2022 od 8.12.2021 do 5.1.2022
11. rok 16.5.2022 od 18.4.2022 do 16.5.2022

Roki za oddajo vlog so: 7. 1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022.

Razpis se šteje po de Minimis.

Več informacij o razpisu, upravičenih prijaviteljih in načinu prijave najdete na spletnih straneh Javne agencije Spirit Slovenija.

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon: 040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon:  040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode