V mesecu novembru je napovedana objava razpisa s področja lesarstva. Podjetja, ki proizvajajo inovativne izdelke, bodo lahko kandidirala za nepovratna sredstva do 0,5 mio € in jih namenila za plače novo zaposlenih in naložbo v osnovna sredstva.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je napovedalo objavo razpisa z naslovom: »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 za 2019 in 2020«.

Omenjen razpis bo namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, prijavili pa se bodo lahko projekti, ki bodo predvidevali uvajanje izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv. Cilj razpisa je spodbuditi podjetja, aktivna na področju lesarstva, k večji snovni in energetski učinkovitosti, k zaposlovanju in k povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.

Upravičeni stroški v okviru razpisa bodo stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih osnovnih sredstev in stroški plač novo zaposlenih.

Predvidea višina sofinanciranja bo različna glede na velikost in sedež podjetja:

  • mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45 %, Zahodna Slovenija 35 %
  • srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35 %, Zahodna Slovenija 25 %

 

Podjetja bodo lahko kandidirala za nepovratna sredstva višine od 50.000 eur do največ 500.000 eur.

Omenjen razpis bi se naj odprl do konca novembra 2018.

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon: 040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon:  040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode