Dobra podpora
z inovativnimi idejami!

Skupaj ustvarimo zgodovino

Aktualni razpisi

Razpis je namenjen uvajanju ekoloških inovativnih proizvodov, metod, storitev in procesov na trg, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje, oziroma doprinos k optimalni uporabi virov.

Letošnji razpis obsega pet glavnih prednostnih področij.

PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pripravimo vam razpisno dokumentacijo, ki bo skladna s strateškimi cilji in razvojem vašega podjetja ter usmeritvami izbranega razpisa. Pri pripravi dokumentacije za razpisana sredstva sledimo predmetu, namenu in cilju razpisa. Hkrati uredimo prijavnico na razpis z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter pravočasno oddamo popolno razpisno dokumentacijo.

SVETOVANJE PRI RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Naši strokovnjaki, z dolgoletnimi izkušnjami pri pripravi razpisne dokumentacije, delujejo na različnih vsebinskih področjih. Svetujejo vam pri prilagoditvah projekta razpisnim pogojem, ki tako zagotavljajo optimalno stopnjo sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju, skupaj s pravočasno oddajo prijave z vso potrebno dokumentacijo.

PRIPRAVA RAZPISNIH NAČRTOV

Poslovni načrt je lahko pripomoček pri poslovanju, ustanovitvi podjetja ali v primeru, da ga od vas zahteva banka pri najemu posojila. Izdelamo ga strokovno v skladu z vsemi poslovnimi standardi. Svetujemo tudi o vaših možnostih nadaljnjega poslovanja oziroma o možnostih izvedbe investicije.

VODENJE PROJEKTOV

Za podjetja, ki nimajo svojega oddelka za investicije nudimo celovito storitev pri pripravi in vodenju investicije. Kot specializirana organizacija nudimo investitorju vodenje projekta, da se bo lahko projekt v vseh svojih fazah, skladno s cilji ter zahtevami, ki jih postavlja investitor z vidika stroškov, roka dokončanja gradnje, kakovosti del, izvedel uspešno.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pripravimo vam razpisno dokumentacijo, ki bo skladna s strateškimi cilji in razvojem vašega podjetja ter usmeritvami izbranega razpisa. Pri pripravi dokumentacije za razpisana sredstva sledimo predmetu, namenu in cilju razpisa. Hkrati uredimo prijavnico na razpis z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter pravočasno oddamo popolno razpisno dokumentacijo.

SVETOVANJE PRI RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Naši strokovnjaki, z dolgoletnimi izkušnjami pri pripravi razpisne dokumentacije, delujejo na različnih vsebinskih področjih. Svetujejo vam pri prilagoditvah projekta razpisnim pogojem, ki tako zagotavljajo optimalno stopnjo sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju, skupaj s pravočasno oddajo prijave z vso potrebno dokumentacijo.

PRIPRAVA RAZPISNIH NAČRTOV

Poslovni načrt je lahko pripomoček pri poslovanju, ustanovitvi podjetja ali v primeru, da ga od vas zahteva banka pri najemu posojila. Izdelamo ga strokovno v skladu z vsemi poslovnimi standardi. Svetujemo tudi o vaših možnostih nadaljnjega poslovanja oziroma o možnostih izvedbe investicije.

VODENJE PROJEKTOV

Za podjetja, ki nimajo svojega oddelka za investicije nudimo celovito storitev pri pripravi in vodenju investicije. Kot specializirana organizacija nudimo investitorju vodenje projekta, da se bo lahko projekt v vseh svojih fazah, skladno s cilji ter zahtevami, ki jih postavlja investitor z vidika stroškov, roka dokončanja gradnje, kakovosti del, izvedel uspešno.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Kdo se lahko prijavi?

Razpis je namenjen uvajanju ekoloških inovativnih proizvodov, metod, storitev in procesov na trg, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje, oziroma doprinos k optimalni uporabi virov. Letošnji razpis obsega pet glavnih prednostnih področij.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičene so vse države EU ter določene države izven EU kot na primer Albanija, Hrvaška, Makedonija, Črna gora in Srbija ter EFTA države.

Sofinanciranje in proračun

50% stroškov projekta in sicer za osebje, zunanje izvajalce, potovanja, amortizacijo opreme in infrastrukture, druge stroške ter neposredne stroške (pavšal).

Na voljo je 31.585.000€ za projekte iz celotne EU.

Maksimalni proračun za posamezne projekte ni določen, povprečno sofinanciranje projekta obsega 750.000€ (povprečna celotna vrednost projektov torej dosega 1.500.000€).

Novice

Vse kar rabiš vedeti na enem mestu!

Krediti za lesna podjetja

V uradnem listu je Regionalni razvojni sklad objavil javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na...

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon:  040 352 917 in 040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon:  040 352 917 in 040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

DELOVNE URE

Ponedeljek – petek
od 8.00 do 16.00

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode