Dobra podpora
z inovativnimi idejami!

Skupaj ustvarimo zgodovino

Aktualni razpisi

Razpis je namenjen uvajanju ekoloških inovativnih proizvodov, metod, storitev in procesov na trg, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje, oziroma doprinos k optimalni uporabi virov.

Letošnji razpis obsega pet glavnih prednostnih področij.

PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pripravimo vam razpisno dokumentacijo, ki bo skladna s strateškimi cilji in razvojem vašega podjetja ter usmeritvami izbranega razpisa. Pri pripravi dokumentacije za razpisana sredstva sledimo predmetu, namenu in cilju razpisa. Hkrati uredimo prijavnico na razpis z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter pravočasno oddamo popolno razpisno dokumentacijo.

SVETOVANJE PRI RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Naši strokovnjaki, z dolgoletnimi izkušnjami pri pripravi razpisne dokumentacije, delujejo na različnih vsebinskih področjih. Svetujejo vam pri prilagoditvah projekta razpisnim pogojem, ki tako zagotavljajo optimalno stopnjo sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju, skupaj s pravočasno oddajo prijave z vso potrebno dokumentacijo.

PRIPRAVA RAZPISNIH NAČRTOV

Poslovni načrt je lahko pripomoček pri poslovanju, ustanovitvi podjetja ali v primeru, da ga od vas zahteva banka pri najemu posojila. Izdelamo ga strokovno v skladu z vsemi poslovnimi standardi. Svetujemo tudi o vaših možnostih nadaljnjega poslovanja oziroma o možnostih izvedbe investicije.

VODENJE PROJEKTOV

Za podjetja, ki nimajo svojega oddelka za investicije nudimo celovito storitev pri pripravi in vodenju investicije. Kot specializirana organizacija nudimo investitorju vodenje projekta, da se bo lahko projekt v vseh svojih fazah, skladno s cilji ter zahtevami, ki jih postavlja investitor z vidika stroškov, roka dokončanja gradnje, kakovosti del, izvedel uspešno.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Delo z ljudmi resda ni lahko, vendar nam sodobna psihološka spoznanja omogočajo, da svoje sodelavce in sebe bolje razumemo, predvidevamo njihove odzive, ter nanje tudi vplivamo.
Vodenja se lahko naučimo na različne načine: znanja lahko ponotranjimo, veščine usvojimo in naš pristop spremenimo tako, da bomo še uspešnejši.

PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pripravimo vam razpisno dokumentacijo, ki bo skladna s strateškimi cilji in razvojem vašega podjetja ter usmeritvami izbranega razpisa. Pri pripravi dokumentacije za razpisana sredstva sledimo predmetu, namenu in cilju razpisa. Hkrati uredimo prijavnico na razpis z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter pravočasno oddamo popolno razpisno dokumentacijo.

SVETOVANJE PRI RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Naši strokovnjaki, z dolgoletnimi izkušnjami pri pripravi razpisne dokumentacije, delujejo na različnih vsebinskih področjih. Svetujejo vam pri prilagoditvah projekta razpisnim pogojem, ki tako zagotavljajo optimalno stopnjo sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju, skupaj s pravočasno oddajo prijave z vso potrebno dokumentacijo.

PRIPRAVA RAZPISNIH NAČRTOV

Poslovni načrt je lahko pripomoček pri poslovanju, ustanovitvi podjetja ali v primeru, da ga od vas zahteva banka pri najemu posojila. Izdelamo ga strokovno v skladu z vsemi poslovnimi standardi. Svetujemo tudi o vaših možnostih nadaljnjega poslovanja oziroma o možnostih izvedbe investicije.

VODENJE PROJEKTOV

Za podjetja, ki nimajo svojega oddelka za investicije nudimo celovito storitev pri pripravi in vodenju investicije. Kot specializirana organizacija nudimo investitorju vodenje projekta, da se bo lahko projekt v vseh svojih fazah, skladno s cilji ter zahtevami, ki jih postavlja investitor z vidika stroškov, roka dokončanja gradnje, kakovosti del, izvedel uspešno.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Delo z ljudmi resda ni lahko, vendar nam sodobna psihološka spoznanja omogočajo, da svoje sodelavce in sebe bolje razumemo, predvidevamo njihove odzive, ter nanje tudi vplivamo.
Vodenja se lahko naučimo na različne načine: znanja lahko ponotranjimo, veščine usvojimo in naš pristop spremenimo tako, da bomo še uspešnejši.

Kdo se lahko prijavi?

Razpis je namenjen uvajanju ekoloških inovativnih proizvodov, metod, storitev in procesov na trg, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje, oziroma doprinos k optimalni uporabi virov. Letošnji razpis obsega pet glavnih prednostnih področij.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičene so vse države evropske unije ter določene države izven evropske unije kot na primer Albanija, Hrvaška, Makedonija, Črna gora in Srbija ter države pod združenjem evropskim združenjem za prosto trgovino (EFTA).

Sofinanciranje in proračun

50% stroškov projekta in sicer za osebje, zunanje izvajalce, potovanja, amortizacijo opreme in infrastrukture, druge stroške ter neposredne stroške (pavšal).

Na voljo je 31.585.000€ za projekte iz celotne EU.

Maksimalni proračun za posamezne projekte ni določen, povprečno sofinanciranje projekta obsega 750.000€ (povprečna celotna vrednost projektov torej dosega 1.500.000€).

Novice

Vse kar rabiš vedeti na enem mestu!

Razpis za mikrokredite 2019

ZAČASNO ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA ZA MIKROKREDITE – P7 2019Javni sklad je 28.12.2018 objavil javni razpis v višini 12 mio eur, s katerim je mikro in malim podjetjem ponudil pridobitev mikrokredita v višini 25.000 eur (za eno vlogo)Rok za prvo oddajo vlog je...

EKP posojila za RRI

NAZIV PRODUKTA: Finančni instrument »EKP posojila za RRI (2014-2020) SHEMA POMOČI DE MINIMIS Program temelji na shemi pomoči de minimis, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.00 EUR oz. 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze...

Javni razpis za lesna podjetja

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0. Na razpisu je možno dobiti nepovratna sredstva v višini od 50.000 € do 500.000 €. Sofinancira se od 20 do 45 % upravičenih stroškov. Odvisno do regije in velikosti podjetja.

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon: 040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon:  040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

DELOVNE URE

Ponedeljek – petek
od 8.00 do 16.00

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode